Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'nin 59. Genel Kurul'nda bir konuşma yapan Şimşek, "Finans sektörünün GSYH içindeki payı şu anda yüzde 3'ün biraz üzerinde, yüzde 3.5 civarında. Bununda önümüzdeki program dönemi sonunda yüzde 6'lara doğru çıkmasını bekliyoruz. Aslında finans sektöründe de katma değer oldukça yüksek, varlık yönetiminden tutun birçok diğer konuya kadar. Onun için finans sektörünün özellikle sermaye piyasalarının derinleşmesi, güçlenmesi Türkiye'nin büyüme stratejisinin önemli bir bileşenidir" dedi.

"TERSİ BİR NOKTADAYIZ"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Eskiden Hazine'nin borçlanma iştahı o kadar genişti ki, Türkiye'nin açıkları o kadar büyüktü ki, bankacılık sektörü dışarıdan Hazine'ye kaynak yetiştirmeye çalışıyordu. İşin özü buydu. 90'lı yılların resmi bu değil miydi? Ondan dolayı 2001'i yaşamadık mı? Şimdi tersi bir noktadayız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SAĞLIKLI YAPISININ DEVAM ETMESİ ÇOK KRİTİK"

Şu anda bankacılık sektörü kaynaklarının yüzde 75'ini şirketlere, KOBİ'lere kredi olarak veriyor. Bu da Türkiye'ye büyüme olarak, istihdam olarak, yatırım olarak dönüyor. Dolayısıyla bankacılık sektörünün geldiği noktayı biz takdir ediyoruz. Bankacılık sektörünün sağlık yapısının devam etmesi çok kritiktir" şeklinde konuştu.

"BANKACILIKTA ÖZ KAYNAK KARLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE"

Mehmet Şimşek, "Maalesef finansal okur yazarlık Türkiye'de sınırlı olduğu için. Bankalar kar açıklıyorlar. Ondan sonra herkes diyor ki 'şu kadar kar ediyorlar biraz daha bunları zapturapt altına alalım'. Ama işin gerçeği resim farklı. Öz kaynak karlılığı çok önemli bir göstergedir. Ne kadar kaynak üzerinden, ne kadar faaliyet üzerinden aktif olabilir, öz kaynak olabilir. Ne kadar para kazanmışsın? Sermayeni reel olarak koruyabilmiş misin? Temel sorudur. Burada da artık kritik eşiklere gelmiş durumdayız.

"BİZİM SEKTÖREL YAKLAŞIMIMIZ GENEL ANLAMDA SAĞLIKLI"

Yani karlılık oranı yüzde 11'in altında aslında. Hazine'nin borçlanma faiz ortalamasına baktığınızda zaman… Hiçbir şey yapmazsanız, eskiden olduğu gibi Hazine'ye verseydiniz, şu an bu kadar elemanı niye çalıştıracaksınız, bu kadar riski niye alacaksınız? Onun için Bizim sektörel yaklaşımımızın, genel anlamda sağlıklı, rasyonel bir söylem ve bir eylem bazında götürülmesi gerektiği açık ve nettir" dedi ve şöyle devam etti:

"FİNANS ALANINDA İHTİSAS MAHKEMELERİNE İHTİYAÇ AÇIK VE NETTİR"

"Tabi ki bir takım vurgulamalara aslında bakmamız gerekiyor. Örneğin, aslında finans sektöründe, ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olduğu açık ve nettir. Çünkü bazı uygulamalar maalesef bir çok alanda olduğu gibi yargıdaki aksaklıklardan da kaynaklanabilmektedir. Yani kastedilen, amaçlanan düzenlemeden amaçlananla, uygulamada ortaya çıkan arasındaki farklılık kısmen bunu yansıtmaktadır. Düzenleme etki analizi her zaman çok kritik bir alandır. Sadece burada değil bütün uygulamalarda, bütün alanlarda bu düzenleme etki analizi çok kritiktir."