Dünya tarihi üçüncü kuşaktan sonra batan firmalar ve zengin aileler ile dolu. Ancak bu genel kabule aykırı bir örnek ortaya çıktı. İtalya'nın Floransa şehrinin zenginler listesi tam 600 yıldır değişmiyor. İtalyan ekonomistler Guglielmo Barone ve Sauro Mocetti'nin 1427'den bu yana vergi üzerinde yaptığı hesaplamalara göre 600 yıl önce hangi aile zenginse bugün de o aileler zengin. 1427 yılının seçilmiş olmasının nedeni ise o dönemde şehrin bir finansal krize girmiş olması ve 10 bin vatandaş için vergi affı yapılmış olması. O dönemde var olanlar arasında bugün yaşayan toplam 900 soy isim var. Bu ailelerden vergi mükellefi olan kişi sayısı ise 52 bin. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer unsur da 600 yıl önce daha prestijli işler yapanların soyundan gelenlerin bugün de daha zengin olması.

28 JENERASYON SÜREN ÖRNEK
 O dönemde düşük profilli işler yapanlar da gelir seviyesinde alt ligde yer alıyor. İngiltere'de de 800 yıllık bir dayanma süresi hesaplandı. Aynı zamanda 28 jenerasyon süren örnekler de bulundu. Çin'in elit aileleri ise Mao döneminden bu yana ayakta kalmış.