Osman Çobanoğlu ANKARA
7 ajansın ise hazırlık sürecinde olduğu öğrenildi. 2017 yılı sonuna kadar strateji faaliyetlerinin tamamlanması planlanıyor. Söz konusu çalışmalarla birlikte, daha özgün fikir ve projelerin bölgelere uygulanması planlanıyor. Stratejilerin içeriğinde, yenilikçilik yerel ve bölgesel düzeyde ele alındı. KOBİ’ler, yatırım ve rekabet gibi konulara odaklanıldı. Ajanslar kümelenme noktasında da birtakım çalışmalara devam ediyor. Türkiye’de tespit edilen 35 kümenin 18’inin başlangıç, 14’ünün gelişen, 3’ünün ise olgunluk aşamasında olduğu belirtiliyor.