Güney Kore ve Malezya'dan ithal edilecek düve (doğurmamış dişi sığır) ve inek için gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "İthalat Rejimi Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Güney Kore ve Malezya'dan ithal edilecek düve ve inek için daha önce yüzde 7,8 olan gümrük vergisi oranı yüzde sıfıra çekildi.