OSMAN ÇOBANOĞLU ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım’ın yatırım ortamını iyileştirmek için ‘ezber bozan’ düzenlemeler getireceklerini söylediği kanun tasarısı meclise sevk edildi. Yatırımın önünden engelleri kaldıracak yeni düzenlemeyle hem yatırım ortamı iyileştirilecek hem şirketler üzerindeki dolaylı vergi yükleri de aşağı çekilecek. Damga vergisinden emlak vergisine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemeyle fazla ihracat yapan şirketleri özel pasaport verilecek. Son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarını, Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde gerçekleştiren firma yetkililerine iki yıl süreyle yeşil pasaport verilecek. Bu yolla ihracatçıların vize sorunu çözülmüş olacak. İki yıllık pasaport alacak ihracatçıların herhangi bir şekilde devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.
YURT DIŞI BİRİKİME DÖNÜŞ KOLAYLIĞI
Tasarıyla Türk vatandaşlarının yurt dışında bulunan birikimlerini ülkeye getirmelerine imkan verilecek. Türk vatandaşları yurt dışında mevduatları, hisse senetleri, menkul kıymetleri, taşınmazları ve alacaklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde teşvik edilebilecek. Birikimini taşıyan vatandaştan hiçbir şekilde vergi alınmayacak. Söz konusu madde ile Türkiye'de yaşayan, işletmesi, şirketi olan ama farklı sebeplerle yurt dışında da varlıkları bulunan kişilerin, bu varlıklarını rahatlıkla Türkiye'ye getirip değerlendirmeleri hedefleniyor. Düzenleme kapsamında kişi veya şirketler yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmek istediklerini 31 Aralık’a kadar Türkiye'deki bir banka ya da aracı kuruma bildirecek. Yurt dışındaki varlıkların getirilip sermayeye eklenmesi halinde gider indirimi de yapılabilecek. Para başka kişi adına da getirilebilecek.

Çeke karekod ayarı 

Hükümet çek kullanımına da el atacak. Çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması durumunda kimlik numarasının, tüzel kişi ise varsa MERSİS numarasının çek üzerine yazılması öngörülüyor. Çekle ilgili olarak ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezası verilmesi ve adli para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmayacağı öngörüldü. Ayrıca ihtiyari olan karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

İflas ertelemeye iki yıl sınırı 

İflas ertelemeye de bir takım düzenlemeler geliyor. İflas erteleme almak zorlaşacak, suiistimal önlenecek. 5 yıla kadar ertelenen borç ödeme süresi 2 yıl ile sınırlandırılacak. Borca batık ve iyileşme ümidi zayıf firmalar iflas erteleme başvurusu yaparak ve hak etmeden erteleme tedbirlerinden yararlanarak alacaklılara zaman kaybettirmemesi için erteleme sürecinde işletme giderleri ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağının gösterilmesi şart koşulacak.

Sigortaya yeni düzenleme

 Tek primli yıllık gelir sigortalarında sigorta süresinden bağımsız olarak tanınmış olan istisna, sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olanlar için uygulanacak şekilde değiştirilecek. Sigorta süresi on yıl ve üzeri olan tek primli yıllık gelir sigortalarından vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmalar hariç, erken ayrılma durumunda erken ayrılma tarihinde ödenen iratlar üzerinden tevkifat yapılmasına imkan sağlanıyor.  

Binalarda yalıtıma teşvik 

Bir diğer düzenlemeyle ise işletmelere ait gayrimenkullerin ekonomik değerini artıran ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların, yapıldığı yıl doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanacak. Böylece binalarda enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.  

Şirket kurmak basitleşecek 

Ticaret sicil memurluklarınca tescil işlemleri yapıldığında başvuru evraklarının vergi dairesine elektronik ortamda da gönderilmesine imkan sağlanıyor. Böylece işe başlama işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Şirket tasfiye süreçleri de daha hızlı yürütülecek.