Damla Peker ANKARA - Yılın ilk üç ayında 5 milyon 173 bin kilo hurma ithal eden Türkiye, bunun karşılığında 3 milyon 390 bin dolar ödedi. Bu yıl ülkemizde kurulan sofralarda 6 farklı ülkeden hurma yer aldı. Türkiye; İran, Tunus, Suudi Arabistan, İsrail, Pakistan ve Irak'tan hurma ithal etti. Geçen yıl kurulan sofralarda ise 13 farklı ülkeden hurma ithalatı gerçekleşmişti. Türkiye'nin hurma ithalatında miktar ve tutar bakımından ilk sırada yer alan İran hurması bu yıl da birinciliğini korudu. Bu dönem İran'dan alınan 3 milyon 784 kilo hurmaya karşılık, 1 milyon 508 dolar ödendi. İran'ı, 1 milyon 186 bin dolar değerinde hurma ithalatı ile Suudi Arabistan izledi. Bu arada 2011 yılından günümüze kadar geçen 5.5 yılda toplam 102 milyon kilo hurma ithalatı gerçekleştiren Türkiye, üretici ülkelere 85 milyon dolar ödeme yaptı.