Arslan'a, Kanal İstanbul projesini hazırlayan ilgili kurum yetkilileri de eşlik ediyor. Arslan'ın, Panama'da kanal projesini hayata geçiren kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çalışma grubuyla görüşmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaret kapsamında, Türkiye ile Panama arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve denizcilik alanında bürokrasinin azaltılmasına dönük "Denizcilik Anlaşması" da imzalanacak. Anlaşmada yer alacak, "seyir kanallarının inşası ve yönetimi konularında idari ve teknik uzmanlığın paylaşımı için iş birliği platformu kurulması"na ilişkin madde kapsamında, Türkiye’de inşasına başlanacak "Kanal İstanbul" projesi için Panama Hükümeti'nden teknik ve idari destek alınabilecek. Anlaşmayla ayrıca iki ülke limanlarında bürokrasinin azaltılması, tarafların deniz kazalarında kendi gemilerine uyguladıkları muamelenin aynısını diğer ülke gemilerine de uygulaması mutabakat altına alınacak.