Samimi kabul için Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev minnettarlığını belirten Türk Sanayici ve İşadamları Uluslararası Cemiyeti Başkanı Celil Polat, Türkiye ile Ticaret anlamında ilişkilerin daha da genişletilmesi gerektiğini belirtti. Polat, "İki kardeş ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu ifade ederek, TUSİAB Derneğinin 22 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Polat, TUSİAB derneğinin, Türk işadamlarının Azerbaycan'a yatırım yapmalarını sağlamak ve faaliyetlerine yardımcı olmak, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, dil, din ve tarih birliğine dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile 16 Kasım 1994 yılında Bakü'de kurulduğunu bildirdi.Polat, konuşmasına şöyle devam etti:"Azerbaycan'da son zamanlarda yapılan reformlardan biz Türk işadamları olarak çok memnunuz. Son dönemlerde iş ortamı ve girişimcilik faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesi yönünde gerçekleştirilen reformları destekliyoruz ve bu reformların, Türk iş adamlarının esnek, etkin faaliyetleri için önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Azerbaycan'da oluşturulan verimli yatırım ortamı sayesinde, Türkiyeli iş adamları' Azerbaycan'a somut olarak üretim alanlarının oluşturulmasında katkıda vermek için Araştırmalar yapmaktadırlar."Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev ise, Celil Polatı Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Uluslararası Cemiyeti Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve ona çalışmalarında başarılar diledi.Azerbaycan 'ın tüm alanlarda, özellikle ekonomik alanda kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere özel önem verdiğini kaydeden Aliyev, Gelecekte karşılıklı ilişkilerin daha da genişletilmesinin gerekliliğini vurguladı. Aliyev konuşmasına şöyle devam etti: "Dünyada yaşanan son ekonomik gelişmelerin Azerbaycan ekonomisine olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla iş ortamında, girişimcilik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ülke ekonomisinin şekillenmesinde önemli rolü olan gümrük işinin daha da verimli ve şeffaf şekilde kurulması yönünde özel önlemlerin gerçekleştirilmekledir. Devlet Gümrük Komitesinin daim girişimcilerle, aynı zamanda Türk iş adamları ile görüşmeler geçirdiğini ve bu gibi önlemlerin, yapılan ikili görüşmelerin, yapılan görüşmelerin gümrük-iş işbirliği, girişimcilik ortamının gelişmesine önemli katkı verdiğine emin belirtti."Görüşmede karşılıklı ilgi uyandıran bazı konular hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapıldı.