Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından hazırlanan Haziran ayı Ekonomi Bülteni’nde, ocak-nisan döneminde ihracatın yüzde 7.4 azalarak 46 milyar 681 milyon dolara gerilediği belirtilirken, aynı dönemde AB ülkelerine ihracatın yüzde 6.5 arttığına dikkat çekildi. TİSK, AB’nin toplam ihracattaki payının Nisan 2015’te yüzde 39,5 iken, Nisan 2016’da yüzde 47,3’e yükseldiğini hatırlatarak, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının getireceği risklere dikkat çekti ve şu değerlendirmelerde bulundu: “En fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke olan İngiltere’nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamından çıkması durumunda, Türkiye’nin döviz kazancı olumsuz etkilenebilir. Riskin önüne geçmek için İngiltere ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar türünden yeni düzenlemeler yapılması gerekecektir ki, bunun da zaman alması kaçınılmaz.”