Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Gıda ve İçecek Sektör Raporu'nda, gıda sektöründeki mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Buna göre önümüzdeki yıllarda tarım ve gıda alanındaki beklentiler ve öne çıkan başlıca gelişmeler şöyle:
- Nanoteknolojiler uygulanacak, üretimde robotlar kullanılacak,
- Ürünler bazında ülkeler özelleşecek, kalite ve marka bilinci yaygınlaşacak,
- Çevre bilinci yaygınlaşacak ve doğal kaynaklar korunacak, atıkları yeni ürünlere dönüştüren yöntemler geliştirilecek, yayım ve eğitim çalışmaları hız kazanacak,
- Artan nüfusun beslenmesi için yoğun üretim kaçınılmaz olarak sürdürülecek,
- Ürün çeşitliliğiyle fonksiyonel gıdaların talep ve tüketimleri artacak,
- Gıda endüstrisinde ısıl işlem gibi geleneksel teknolojilerin yerine besin elemanlarını daha az tahrip eden çevre dostu teknolojiler kullanılacak,
- Tarımsal ürünler dolayısıyla gıdalar daha az hacimde daha yüksek besleyici değerde üretilebilecek,
- Endüstriyel üretimlerde konsantre ürünler geliştirilebilecek
- Akıllı mutfak donanımlarının kullanımı yaygınlaşacak ve bunun, gıdaların hazırlanış biçimleri üzerinde etkisi olacak,
- Gıdaların hijyenik kalitesi, işlenmesi, sınıflandırılması ve paketlenmesinde, biyosensörler ve çok amaçlı enzimlerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılacak,
- Tekelleşme eğilimleri artacak.