Bundan böyle elektrik dağıtım şirketleri sayaçları periyodik olarak 25 ila 35 günü kapsayacak süreçte okuyup işlem yapacak. Yeni düzenlemeyle bir yılı geçmemek üzere 3 ay ve üzeri dönemleri kapsayan faturalar için tüketicinin talep etmesi halinde vade farksız taksit  imkan da sağlanacak. EPDK yetkilileri, küçük miktarlı borçlar sebebiyle tüketiciye açılan davalarda hukuki masrafların mağduriyete sebep olduğunu belirterek, bu durumun giderilmesi için yapılan değişiklikler konusunda şu bilgileri verdi: "Yeni düzenleme, zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin olarak, uygulamada tüketicilerin çok düşük miktardaki fatura bedelleri için yasal takibe alınıp vekalet ücreti ve icra masraflarının eklenerek mağdur edilmesini de engelleniyor. Şirketler tüketicileri icraya vermeden önce bazı yükümlülükleri yerine getirecek. Şirketlerin tüketiciler hakkında yasal yollara başvurabilmesi ve icra sürecini başlatabilmesi için artık, elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshedilmesi ve güvence bedelinin borçlara karşılık mahsup edilmesi gerekiyor."