Oğuzhan Şahin ANKARA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiftçilere yönelik “Pazarlama Bilgi Sistemi” oluşturmak için proje hazırladıklarını açıkladı. İthalattan ihracata, stoklardan fiyatlara kadar tüm güncel bilgilerin olacağı sistem, analiz ve tahminler yoluyla üreticilere pazar rotası da çizecek. Faruk Çelik, yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Pazarlama Bilgi Sistemi Projesi, Türkiye’de tarımsal faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliklere haiz işletmelere yol gösterici ve veri sağlayıcı bir kaynak olacak. Bu çerçevede; ülkemizde tarımsal üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili güncel veri temin edilmesi, kaliteli veri çeşitliliğinin artırılması ile tarımsal pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin yapılması, yapısal sorunların tespit edilerek, üretim ve tüketim kararlarının oluşmasına katkı sağlanması, ihracat-ithalatta öne çıkan pazarların izlenmesi ve ihracata yönelik üretim yapılması hususlarında fayda sağlayacak. Girdilerin ucuza alınması, ürünlerin daha iyi şartlarda pazarlanması, özellikle fiyat oluşumunda etkili olunması ve karşılaşılan sorunların birlikte aşılması için üreticilerimizin örgütlenmesi önem taşımakta olup, üretici örgütlerinin kurulması, güçlenmesi ve pazarlama altyapılarının güçlendirilmesi konularında üreticilerimize destek sağlıyoruz."