Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre işgücü verimliliğinde (çalışan başına katma değer) yabancı kontrolündeki girişimlerin Türkiye kontrolündeki girişimlerden 2.3 kat daha verimli olduğu görüldü. Yabancı kontrolündeki girişimlerin işgücü verimliliği 111,148 TL iken Türkiye kontrolündeki girişimlerin ise 48,956 TL oldu. İmalat sanayinde, Türkiye ve yabancı kontrolündeki girişimlerden yüksek teknoloji kullananların işgücü verimlilikleri ise sırasıyla 101,859 TL ve 112,732 TL oldu. Teknoloji düzeyi geriledikçe Türkiye ve yabancı kontrollü girişimlerdeki işgücü verimliliği arasındaki farkın giderek açıldığı görüldü.