Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi veren Bakan Ağbal, GSM şirketleri ile Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı sözleşmelerle ilgili olarak, "Sözleşmede brüt satışlar kavramının değiştirilmesi söz konusu değil. Burada brüt satışlarla ilgili belirsizlik varsa, brüt satışlara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nın kendi mevzuatından kaynaklanan belirleme ve görüş verme yetkisi var. Bundan sonra herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda da, bu tereddüdü baştan giderecek mekanizma geliştirelim" dedi.

Tasarının geleceğe dönük sistem kuruduğunu belirten Ağbal, "Tasarı, kamu ile özel sektör arasındaki itilafı minimuma indirecek bir mekanizma kuruyor. Kamu-özel sektör arasında devam eden davalar var. Yıllardır bu davalar devam ediyor. Ne kamu için gerçekte tahsil edilen bir alacağa dönüşüyor, ne de özel sektör için bitmiş oluyor. Masada bekleyen, uzun yıllar devam eden konulardır" dedi.