Elde edilen bu tasarruf miktarı, 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geliyor. Şirket, önceki yıllarda kurduğu 26 güneş paneli ve rüzgâr türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi. Bunlara 2017’de 185 milyon TL yatırım yaptı.