Nakdi kredilerin 2,129 milyar TL’lik bölümü bankalar, 49 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 32 milyar TL’si finansman şirketleri ve 30 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Krediler içinde en yüksek payı, yüzde 25 ile imalat sanayi aldı. Bu sektörü toptan ve perakende ticaret yüzde 19’la, inşaat ise yüzde 13 ile takip etti. Kasım 2017 döneminde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 4,4 ile toptan ve peraken8de ticaret sektörü olurken, bu sektörü yüzde 3,8’le turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİ 525 MİLYAR TL
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Kasım 2017 dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 525 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 38’ini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 6’sını taşıt kredileri ile yüzde 39’unu diğer bireysel krediler oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 3,8 seviyesine geriledi.