BDDK verilerine göre bankalar, 4 milyar 537 milyon liralık net kârla, en yüksek ocak ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın ilk ayında 3 milyar 698 milyon lira net kâr sağlamıştı. Bankaların ocakta elde ettiği toplam faiz geliri, 2017’nin aynı ayına göre yüzde 27,9 arttı. Ocak 2017’de 18,8 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk ayında 24,1 milyar liraya yükseldi. Sektörün toplam faiz gideri de, söz konusu ayda yüzde 38,7 artarak 13,5 milyar liraya tırmandı. BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri ocakta, 2017’nin aynı ayına göre yüzde 51 artarak 6,6 milyar lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde yer alan komisyonlardan gelirleri, 753 milyon lira olarak gerçekleşti. Hizmetler üzerinden elde edilen gelir ise 2,5 milyar lirayı aştı.