Sefa Bilgitekin ANKARA

Hükümet, Ulusal İstihdam Stratejisi’nde yer alan mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarını arttırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarımda çalışan çocukların kötü şartlar altında çalışmaması için tüm taraflarla bir araya gelecek. Bu kapsamda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile iş birliği ile mevsimlik tarımın yoğun olduğu yerlerde o ile özel projeler geliştirecek. Geçtiğimiz yıllarda Ordu’da mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğini önleme projesinde başarılı sonuçlar alınmıştı. Proje, Düzce, Sakarya ve mevsimlik tarım sezonunda yoğun göç veren Şanlıurfa gibi illerde de uygulamaya geçilecek. Ayrıca tarımda çocuk işçiliği ile mücadelede yer alan sivil toplum örgütleri ile koordinasyon ve iş birlikleri arttırılacak. Bu yolla, tarımda kötü şartlar altında çalışan çocukların çalışmasını önlemek amacıyla tedbirler yaygınlaştırılacak.
Araştırmalara göre, mevsimlik tarım sezonunda aileleri ile tarlada çalışan çocukların yüzde 50’si okulu tamamen terk etmişken, geri kalanlar ise okula düzensiz olarak devam ediyor. Aileleri ile göçe çıkan ancak tarlada çalışmayan çocukların yüzde 23’ü okulu tamamen terk etmiş durumda, yüzde 43’ü ise okula düzensiz olarak devam edebiliyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak projeler, seminerler düzenlenerek ailelerin bilinçlendirilmesi sağlanacak.

ÇALIŞANLARDAN %84’Ü 16 YAŞINDA
Türkiye’de yaklaşık 400 binden fazla çocuk mevsimlik tarımda çalışırken, Suriye’den gelen 3 milyon mültecinin de çocuklarıyla birlikte mevsimlik tarım alanlarında çalışması, tarımda çocuk işçiliğini artırmış durumda. Çocukların yaşlara göre tarlada çalışma oranları 5 - 11 yaş arasında yüzde 34,5, 12 - 15 yaş arasında yüzde 78 ve 16 - 18 yaş arasında ise yüzde 84,5. Mevsimlik tarımda çalışan çocukların yüzde 28’i haftada 5 veya altı gün çalışırken yüzde 72’si haftanın her günü çalışmak zorunda kalıyor. Öte yandan çocukların yüzde 45’i günde 11 saatten fazla çalışırken yüzde 55’i de 9-11 saat arasında çalışıyor.