Haber Merkezi ANKARA

Kurumların ve akademisyenlerin kullanımına açılan çalışmaya göre, 19 kişiye kadar çalışanı olan firmaların sadece yüzde 16’sı kamu desteklerinden yararlanıyor. Bu oran 20 ve daha fazla çalışana sahip firmalarda yüzde 38,5’a çıkıyor. Araştırmaya göre en yüksek Ar-Ge harcamaları bilgisayar, elektronik, optik, motorlu kara taşıtı imalatı ile temel eczacılık ürünlerinde gerçekleşirken, diğer sektörler ise ülke ortalamasının altında yer aldı. Ayrıca, firmaların ihracat yoğunlukları ile kurumsallaşma düzeylerinin birbirilerini doğrudan etkilediği sonucuna varıldı. Yine çalışmaya göre, firma bazında kapasite kullanım oranları bölgeden bölgeye çok büyük farklılıklar gösteriyor.