Osman Çobanoğlu ANKARA

Program kapsamında TÜRKSAT 6A, İMECE Uydu Sistemleri Alt Yapı Projesi ve Millî Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) projelerinin tasarım aşamaları tamamlanacak. Uzay teknolojilerine yönelik bir yandan Türkiye Uzay Ajansı’nın mevzuat çalışmaları sürdürülürken diğer yandan da optik sistemler araştırma merkezinin açılışı yapılacak. Millî Termik Santral Kükürt Arıtma Sistemi’nin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi projesinde yerli ve milli baca gazı arıtma sistemi kuruluş aşamasına getirilecek. Medikal alanda bir metroloji araştırma laboratuvarının kurulumu tamamlanarak, test, ölçüm ve doğrulama hizmeti sunmaya başlayacak. Ayrıca yeni dönemde ileri teknolojilere daha fazla destek sağlanacak. ‘Tech-InvesTR’ yani Türkiye yüksek teknoloji-erken aşama yatırım fonu projesi kapsamında kurulacak fon şirketlerle protokoller imzalanacak. Belirlenecek yüksek teknoloji platformundan her biri için 50 milyon liraya kadar destek sağlanacak. İlk defa sanayi yenilik ağları mekanizması yani SAYEM desteği çağrısına çıkılacak.