Kâğıt sektörünün kurdaki gelişmelerden daha az etkilenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından, atık kâğıtların daha etkin toplanılması ve bu konudaki toplumsal bilincin artırılması çağrısında bulunuldu. Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Genel Sekreteri Osman Kaytan, Türk kâğıt geri dönüşüm sanayisinin son yıllarda yaptığı yatırımlarla, kâğıt üretim kapasitesini 2020 itibarıyla yıllık 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Ancak ülke içerisindeki yüzde 50’lik geri kazanım oranının, yatırım hızına yetişemediğini bildiren Kaytan; sektörün üretime devam etmek için atık kâğıdı ithal etmek durumunda kaldığına dikkati çekti. Kaytan “Değeri nispeten düşük ham maddeyi ithal edip katma değer oluşturarak ihraç etmek ekonomimiz için her ne kadar çok önemli bir katkı sağlasa da, sektör olarak tercihimiz, yurt içindeki kâğıdın, özellikle evlerden daha etkin ve temiz toplanarak temin edilmesidir” dedi. Kaytan, son dönemde değişen kurların birçok sektörü olduğu gibi kâğıt geri dönüşüm sanayisini de olumsuz etkilediğine işaret ederek, “Artan atık kâğıt fiyatlarına ve ağırlıklı olarak kullanılan ithal kimyasal katkı maddelerine enerji maliyetlerindeki artışın da eklenmesiyle, bitmiş ürün fiyatları doğal olarak artmıştır. Kurun belli bir değerde çıpalanmasıyla orta ve uzun vadeli yatırım-büyüme planları yapmayı sürdürebilecek sektörümüzün, bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağına dair inancı tamdır” diye konuştu.

EVLERDEKİ ÇÖP OLUYOR
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Özcan Pektaş, Türkiye’deki kâğıt üretiminin ithalata bağlı ve yerli üretimin de düşük olması nedeniyle kâğıt sıkıntısı yaşandığına işaret ederek “Kâğıt atıkları ne kadar yaygın şekilde toplayıp imalat sürecine katarsak, dışa bağımlılık yıllar içinde daha az hâle gelecektir” ifadesini kullandı. Kâğıt üretiminin yüzde 85’ine kadar atık malzeme kullanılabileceğine işaret eden Pektaş, toplanan kâğıt atıklarının miktarının artmasıyla yerli ve milli üretimin de o derece fazla olacağını söyledi. Pektaş, şöyle devam etti: Temel sorun, atık kâğıtların ayrı toplanması konusundaki toplumsal bilincin eksik olması. Atık kâğıt üretimini ve toplanmasını artırırsak, kâğıtta dışa bağımlılık o derece azalacaktır. Hâlen insanlar evlerindeki kâğıt atıkları çöpe atıyor. Herkesin evinde kâğıtları ayrı toplaması lazım. Yurt dışına para vermek yerine bu atıklar toplansın. Sen ayrı toplamazsan, bir diğeri toplamazsa, kim toplayacak? Apartmanda birisi örnek olup, kâğıt atıklarını toplamaya başlarsa, herkes toplamaya başlar. Belediye arandığında da ilgili şirket gelip atıkları alır. Bu atıklar da geri dönüşüm sürecine dâhil olur.

Vergi oranları insin
Son verilere göre Türkiye’de ağaç ve kâğıt sektöründe 240 bin işçi, basın, yayın, gazetecilik iş kolunda da 91 bin 443 kişi çalışıyor. Kâğıtta tamamen ithalata bağımlı gazeteler, maliyetlerin son iki ayda yüzde 50 artması sebebiyle zor günler geçiriyor. Kitap basımı için, zaman zaman kâğıt bulunmadığı da belirtiliyor. Sektör, gazete kâğıdı ithalatındaki vergi yükünün aşağı çekilmesi başta olmak üzere, önemli tedbirlerin acilen devreye alınmasını talep ediyor. Orta vadede ise yerli üretimin önemi vurgulanıyor.