Osman Çobanoğlu ANKARA
Yeni yılın tüm politika belgelerinde ‘tasarruf’ koduyla yola çıkan hükûmet mega projelerden el çekmeyecek. Mega projelerin yanı sıra özellikle ulaştırma, enerji ve sanayi alanında birçok proje tam gaz sürdürülecek. Hükûmetin önümüzdeki 3 yıllık ajandasında özellikle enerji ve ulaştırma politikaları önemli yer tutuyor. Devam edecek projelerden öncelikli hâle getirilenler belli olurken o projelerden bazıları şöyle:
l 12 bin kişiye istihdam oluşturması planlanan Filyos Limanı başta olmak üzere büyük ölçekli bölgesel ana limanların yapımına devam edilecek. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecek.
l Tamamlanma aşamasına gelen otoyollara ve bağlantı yolları projeleri durmayacak. Ulaştırmada kuzey-güney koridorundaki öncelikli güzergâhların yapımı sürdürülecek.
l Lojistik Master Planı da dikkate alınarak lojistik merkezlerin yapımı da öncelikli olacak.
l Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Projeleri sürdürülecek.
l Demir yollarında sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları devam edecek. Yerli raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine öncelik verilecek.
l Yeni dönemde Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) sağlanan desteklerde faaliyete geçememiş projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.
l Enerji alanında başta yenilenebilir enerji  ve nükleer olmak üzere yerli teknolojiler geliştirilmesine yönelik yatırımlara odaklanılacak. 
l Kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere öncelik verilecek.
l Doğalgaz iletim ve dağıtım ağını ülke genelinde genişletecek yatırımlar sürdürülecek. Bu yatırımların şehir içi doğalgaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülmesi sağlanacak. 
l  Lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artırarak koridor yaklaşımına geçilmesini destekleyecek projeler sürdürülecek.