Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 763 milyon dolar azalarak 209,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar dolar azalarak 13,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. 

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 736 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. 

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 535 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 269 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 498 milyon dolar artarak 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 7,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 390 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar dolar azalarak 144,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar dolar azalarak 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,8'inin dolar, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 4,4’ünün Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,9’unun dolar, yüzde 34,7’sinin Euro ve yüzde23,0’ının Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 209,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 51,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 27,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 62 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.