Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu ihalerle kömür ve linyit rezervleri başta olmak üzere metalik madenler, feldspat, kaolen gibi endüstriyel madenler, çimento, seramik hammaddeleri, kaynak tuzları, mermer gibi birçok maden alanı ruhsatlandırılarak ülke ekonomisine katma değer temin edilecek.