Selçuk Böke ANKARA

Bu kapsamda millî teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Belirlenen yerlileşme yol haritası kapsamında yerli tank ALTAY, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak. Terörle mücadelede önemli bir rol oynayan envanterdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı artırılacak. İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi yapılacak. Ayrıca; savunma sanayi sektöründeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her sene Savunma Sanayi Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB Savunma sanayi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sektörlerde çoklu kullanım yaygınlaştırılarak millî teknoloji hamlesine hız kazandırılacak.