Osman Çobanoğlu ANKARA

KOBİ’lerin yüzde 41,5’inin, problemli tahsilatları çözüme kavuşturan ‘alacak sigortası’nı duymadığı belirlendi. Bunun üzerine farkındalığı artırmak amacıyla talimat verildi. İşletmelerin alacaklarını garantiye alan sistem; Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta tarafından KOBİ’lere anlatılacak. Sistemin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletmelerin de sadece yurtiçi satışları sistem kapsamında yer alıyor.