Anket, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesi, ABD ve Avustralya’dan, 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirildi. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 22’si, nakit paranın olmadığı bir dünyayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’den araştırmaya katılanlar ise yüzde 46 ile “çok daha yüksek oranda” nakitsiz bir dünya tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da yüzde 16 oldu. Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça, nakite olan bağlılık daha da düşmekte. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre; erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda nakitsiz dünyayı tercih ettiği de ortaya çıktı.