Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan açıklamada, ara buluculuk kurumunun tüm taraflar için adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar ürettiği vurgulandı. Bu kuruma verilen önemin muhafaza edilmesi ve uygulamanın geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada “İşçinin, alacağına henüz alın teri kurumadan ulaşmasını, işverenin ise çok daha az maliyetle ve işçisiyle husumet yaşamadan uyuşmazlığını çözmesini sağlayan ara buluculuk, kazan-kazan ilkesi gereği her iki tarafın da süreçten mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. Ortalama iki yıl gibi uzun bir sürede aralarındaki uyuşmazlığı mahkemeler aracılığıyla çözen taraflar, ara buluculuk sayesinde üç hafta gibi kısa sürede uzlaşabiliyor. Başvurunun ücretsiz olduğu ara buluculuk sayesinde her iki taraf da kazanan konumunda oluyor” görüşlerine yer verildi.