Sefa Bilgitekin ANKARA

Güven artışında, yıl sonuna kadar satış oranlarının yükseleceği öngörüsünün etkili olduğu belirtilirken, perakendecilerin satış ve istihdam beklentileri de yükseldi. Araştırmaya göre işlerin iyi olmasının etkisiyle istihdamın yüzde 2,7, mağaza sayısının da yüzde 8,4’lük bir artışın olması öngörülüyor. Öte yandan, bu gelişmelerin ardından rakamlar AB-28 ve Avro Bölgesi’yle karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre daha iyi bir performans gösterdi.
TEPAV’ın araştırmasına göre, firmaların yüzde 31’i işlerinde iyileşme, yüzde 42’si ise daralma bekliyor. Yine yüzde 21,9’u geçen yıla oranla işlerinde artış olduğunu, yüzde 23,3’ü de işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Yapılan ankette, perakende sektöründe en fazla güven, bakkal, market ve büyük mağazalara yönelik  gerçekleşti. Bu sektörlerde yiyecek, içecek ve tütün ürünlerine güven artarken, mobilya, aydınlatma, ev ürünleri ile tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde de güven artış gösterdi.