Bu kapsamda doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla bir yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi bir yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bakanlıkça akredite edilmiş yetkili istasyonların muayene raporları arızanın tespitinde esas alınacak. Sayacın fazla ölçüm yaptığının tespiti durumunda ise arıza süresi dikkate alınarak tüketiciye geri ödeme yapılacak. Öte yandan standart dışı maddelerle doğalgaz kaçaklarını kapattıkları gerekçesiyle sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, 1 yıl süreyle yeni sertifika başvurusunda bulunamayacak.