Türkiye’de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak, 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması 2017’de 1751 lira iken, geçen yıl yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,4 oldu. Bu arada hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı.