Sefa Bilgitekin ANKARA

Maden İşverenleri Sendikası Başkanı Naci İlci; Türkiye’deki madenlerin kıymetli olduğunu ve en iyi şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Bir grup gazeteciye madencilik sektöründeki gelişmeleri ve sorunları anlatan İlci “Hem devlet desteği olmalı hem yanlış algı operasyonları kalkmalı. Eğer madenciliğin önü açılır, faaliyetler 10 kat artarsa Türkiye’nin hiçbir problemi kalmaz” dedi. Maden Kanunu’nun değişmesi gerektiğini ve hükûmete bu konuda teklifte bulunduklarını ifade eden İlci “1980’li yıllarda yapılan kanun ve yönetmelikle hareket ediyoruz. O günden bu yana 34 defa ekleme yapıldı. Hükûmete ‘Birlikte komisyon oluşturalım. Maden ocaklarını gezelim. Oradaki ihtiyaçları belirleyelim ve çözüm odaklı çalışarak ilk ve son düzenleme yapalım’ dedik” şeklinde konuştu.
Maden sahalarının çevreye zarar verdiği iddialarına cevap veren İlci şöyle devam etti: Evet, ağaç kesiyoruz. Ama orman arazileri içerisinde izin verilen alan binde 2,5’tir. Bunun da belki yarısı gerçek orman arazisidir. O alandaki cevheri çıkarıp, ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Ve yine o bölgeleri tarım ya da orman arazisi hâline getiriyoruz. Bazı ülkelerde yabancıdan, maden işi yapabilmesi için yüzde 50 yerli ortak isteniyor. Bizim de bunu uygulamamız gerekiyor. Teknoloji transferi de sağlanıyor. Böylelikle yatırımı alan ülkeler üretim ve insan kaynakları kabiliyetini geliştirebiliyor. Bankalar maden ocağını, gayrimenkul gibi ipotek edebilecek araç olarak görmüyor. Madencinin elinde bulunan rezervin bu anlamda bir kıymeti yok. Çünkü maden ruhsatının güvencesi yok.