Sefa Bilgitekin ANKARA

Türk girişimcilere, stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alabilmeleri için kesenin ağzı açılacak. Bu çerçevede hibe desteğinin güçlendirilmesi planlanırken, böylece Türkiye’nin teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşımı sağlanacak. Yerli üretimin geliştirilmesi öncelikli olarak değerlendirilecek. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek. KOBİ’lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.