SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu “Türkiye’nin yüksek ve kalıcı bir tasarruf düzeyine sahip olabilmesi ve uluslararası tasarrufları da çekilebilmesi için, sermaye piyasalarının rekabetçi yapıya kavuşturulması gerekmektedir. İstanbul Finans Merkezi projesi, bu dönüşüm ihtiyacının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da “Finans sektörünün insanla olan bağını tekrar kurması lazım. Geldiğimiz nokta, dünyada var olan finansal yapının bu hâliyle sürdürülemez olduğu bir nokta” görüşünü savundu. İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Dr. Serkan Yüksel de, İstanbul’da finans alanında bir hikaye oluşturmak istediklerini belirterek “G20 ülkeleri arasında 17. sıradayız. Türkiye’de dinamik bir iş ortamı var. Türkiye’nin yeniliklere adapte olma konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.