Türkiye’de sosyal koruma kapsamında emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı alan kişi sayısı 2017’de 13 milyon 261 bin iken geçen yıl yüzde 3,8 artışla 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi. TÜİK verilerine göre sosyal koruma harcaması 2017’ye kıyasla yüzde 15,7 artış gösterdi ve 442 milyar 607 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,5’ini  sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 121 milyar 444 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harcamaları takip etti. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9’u şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 28,1 ile engelli, malul yardımları, yüzde 15,5 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları izledi. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 35,4’ünü devlet katkıları, yüzde 30,3’ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,9’unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.