Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık yetkililerinden edilen bilgilere göre, yeni kanun teklifinde yer alan ‘sözleşmeli üretim’ modeli yasal bir zemine oturtulacak. Böylece, üreticinin ve sanayicinin rahat nefes almasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek. Hazırlanan kanun teklifiyle, üretim planlaması yapacak olan üretici, satacağı ürünün fiyatını önceden bilecek. Belirli ürünlerde ve dönemlerde üretimde yaşanan daralmaların da önüne geçilmesi planlanırken, fiyatların arz-talep dengesine göre oluşumunun sağlanabilmesi için taraflar arasında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacak.