Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla “Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, çiftçi-tüccar ilişkisinde tarafların pazarlık gücünün aynı olmamasının sistemde aksamalara yol açtığı belirlenirken, tarım işletmeleri için alternatif modellerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret edildi. Sektörde üretim önceliklerinin tespit edilmesinde sıkıntı olduğu, katma değerli ve stratejik ürünlere önem verilmesi gerektiği ele alındı. Tarımsal üretime yönelik verilerin kayıt altına alınmasında kullanılan sistemlerin birbiriyle entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, kurumlar ve birimler arası veri paylaşımın geliştirilmesi, veri sınıflandırılması yapılması ve veri toplama modeli oluşturulması konularında fikir birliğine varıldı. Çalıştayda, ürün tedarik zincirindeki problemler de ele alındı. Perakende sektöründeki büyük ve küçük oyuncular arasında rekabet problemleri yaşandığı ve bu sorunun çözümü için mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği belirtildi.