Sefa BİLGİTEKİN
ANKARA

Buna göre orta yaşlı gruplara meslek kazandırma programları hayata geçirilecek, kadın ve gençlere yönelik de girişimcilik eğitimleri verilecek. Bu yıl, 28 hedef program belirleyerek çalışmalarını sürdürecek olan İŞKUR, 2018’de 1 milyon 247 bin kişiyi, 2019’da da 1 milyon 490 bin kişiyi işe yerleştirmişti. İŞKUR’un bu yılki hedeflerinde, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği ihtiyaçlar ön planda olacak.

ESNEK ÇALIŞMA İMKÂNI ARTACAK
İstihdam teşvikleri ihtiyaca göre tasarlanacak. Kadınların iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kadınların esnek çalışma imkânları artırılacak, kadın kooperatifleri güçlendirilecek. Gençler, iş piyasasında talep edilen mesleklere yönlendirilecek. Yeteneğin ön planda olduğu eğitim ve sertifika programlarına dâhil edilecek. Engellilerin meslek edinebilmeleri için ‘uzaktan eğitim programları’ geliştirilecek.