Deprem ülkesi Türkiye’de yapı işlerini disipline etmek ve önüne gelen herkesin inşaata girmesini engellemek için önemli bir adım daha atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı müteahhitlerini belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerini dikkate alarak sınıflandırdı. Konuyla ilgili “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği” Haziran 2019’da yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20 bin 853 yapı müteahhidi gruplandırıldı. Böylece sektördeki gerçek ve tüzel kişilerin, belirli hususlardaki yeterlilik durumlarının değerlendirilmesinde esas teşkil edecek kriterlerin benimsendiği sistem hayata geçirilmiş oldu. Buna göre söz konusu müteahhitler; A, B, C, D, E, F, G, H ve ‘geçici’ olmak üzere 9 sınıfa ayrıldı. Yetki belgesi alan müteahhitlerin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1.337’si F grubu, 850’si G grubu,17 bin 486’sı ise H grubunda yer alıyor.
1 Ocak 2012’den itibaren ruhsata tabi bütün inşaatların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının mecburi olduğu hükmü gereğince, 464 bin 803 yapı müteahhidine yetki belgesi numarası verilmişti. Geçen haziranda yürürlüğe giren son yönetmelik doğrultusunda da; yapım işlerinin, ancak “uygun sınıfta yetki belgesi alınarak üstlenilebileceği” şeklinde düzenlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Müteahhitlerimizi sınıflandırdık. O çerçevede artık herkes yapabildiği, teknik deneyimi neyse, o deneyim çerçevesinde iş yapsın istiyoruz. Hiçbir tecrübesi olmayan firma, gidip de 3-5 bin konutluk işlere girmesin” demişti.