Pakdemirli, IPARD-II altıncı başvuru çağrı ilanı kapsamında onaylanan projelerin 1. grup sonuçlarının “www.tkdk.gov.tr” adresinden ilan edildiğini bildirerek şunları kaydetti: Onaylanan 1.231 projeye toplam 310 milyon lira hibe sağlanacak. Hibe sayesinde kırsalda 550 milyon liralık yatırım yapılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 876’sı bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, 169’u arıcılık, 61’i zanaatkârlık, 91’i kırsal turizm ve rekreasyon, ikisi su ürünleri yetiştiriciliği, altısı makine parkı, 26’sı da yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor.