Alınan yeni bir kararla, bu miktarın 20 milyar lirası yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılacak. Söz konusu krediler azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olacak. Yapılan açıklamada "Reeskont kredileri için kalan 40 milyar liralık limitin 20 milyar lirasının Türk Eximbank, 10 milyar lirasının kamu bankaları, 10 milyar lirasının ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle TCMB; verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımları teşvik edecek. Böylece dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanıyor" denildi. Taahhütlü avans kredisi, ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip ve selektif sektörlerde iş yapacak firmalara kullandırılacak. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılmaya başlanacak. Daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dahil edilebilecek. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan, bir hafta vadeli repo oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde 400 milyon lirayla sınırlı olacak. Böylece imkandan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacak” denildi.