Bu tarihe kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunanlar yüzde 1 vergi ödeyip söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebiliyordu. Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da imkan tanıyordu. 31 Aralık 2019'da süresi biten uygulama altı ay uzatılmıştı. Varlık barışı uygulamasından yararlanılması hâlinde bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyordu.