Bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. 212 megavat ile hidroelektrik santralleri (HES) ilk sırada yer aldı. Onu 172,5 megavatla rüzgâr enerjisi santralleri (RES) takip etti. Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21 megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10,05 megavat seviyesinde gerçekleşti. Böylece toplam 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı.