Osman Çobanoğlu ANKARA - Geçen yıl başlatılan "müteahhitlerin sınıflandırılması" uygulamasında, zor durumdaki şirketler için yeni düzenlemeye gidiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çeşitli STK ve yapı sektörü temsilcilerinden gelen taleplere yönelik konuyla ilgili taslak hazırladı. Buna göre "konkordato ilan eden ve işlerini askıya alanlara yetki belgesi numarası verilmemesi" kısıtlaması kaldırıldı. Alınan kararla birlikte bu kişiler de artık yetki belgesi numarası almak için başvuru yapabilecek. Yönetmelikle birlikte yetki belgelerinin geçerlik süresi, mesleki ve teknik yeterlik, kat karşılığı işlerin deneyim tutarı hesabında da kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacak. Belgeler, geçerlilik süreleri üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere verilecek. Türkiye’de 450 bine yakın kayıtlı müteahhit bulunuyor. Bu müteahhitlerin 100 bin civarını kamu müteahhitleri oluşturuyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yönetmeliğin uygulamaya girdiği bir yılda, sadece 40 bin kadar müteahhit yeterlilik belgesi alabildi. Düzenlemeyle müteahhitler; mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere, 9 grupta sınıflandırılmaya başlanmıştı. Müteahhitler yapmış olduğu işlere ve deneyimlere göre oluşturulan 9 sınıfa girerek, o kategoride iş yapabiliyorlardı. Bir üst sınıfa çıkılabilmesi için, kendi kategorisindeki işlerini tamamlaması gerekiyor.