Buğdayın ekiminden tüketimine kadar geçirdiği süreçte her adım büyük özen gerektiriyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde uygulanan yöntemle, buğdayın hasat süreci 8 aydan 2 aya düşürüldü. Enstitüsü görevlisi Cemal Şermet, "Miktar ve kaliteyi yükseltmek ancak ıslah çalışmalarıyla mümkün. Yeni bir çeşidin geliştirilerek tescil edilmesi ise 12 yıllık süreci kapsıyor. Hızlı değişen çevresel koşullara uyum sağlamak ve ortaya çıkan problemlerin kısa sürede çözümü bakımından, bu sürecin kısaltılması elzem bir konu. Bu amaçla enstitü bünyesinde hızlı ıslah ünitesi kuruldu. Bu yöntem; sıcaklık, nem ve ışıklanma süresini yeniden yapılandırılarak, bitki gelişimini hızlandırmak için yapay koşulların oluşturulması esasına dayanmaktadır. Herhangi bir kimyasal uygulama ya da etik dışı genetik manipülasyon söz konusu değildir. Bu yöntemle bir yılda, 5-6 senelik genetik çalışmaları tamamlıyoruz. Muhtemel problemlere karşı hızlı çözümler üretebiliyoruz" dedi.