Bankalar mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için, çiftçilere ve firmalara ön ödemesiz, hasatta ödeme ve esnek ödeme gibi imkânlar sağladı. Anlaşmalı iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuldu.
Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf "2010-2020 döneminde tarımsal üretime yönelik olarak kullandırdığımız kredilerin miktarı 258 milyar TL'yi, kredi kullandırdığımız üretici sayısı ise 4,5 milyon kişiyi aştı. Doğru fiyatlandırma ve doğru modellerle, üreticiler, kredi borçlarını zamanında ödeyebildi. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki alacak oranı, sektörün çok altında, yüzde 1,8 gibi düşük bir oranda. Pandemi süreci tüm dünyaya bir defa daha göstermiştir ki, tarımsal üretim ve dolayısıyla gıda tedariki sekteye uğrarsa, başka hiçbir şeyin önemi kalmamaktadır. Bu nedenle bizim için tarım sektörü ve tarımın finansmanı bir memleket meselesidir" dedi.