Buna göre ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin tüm kuruluşlardan temin edeceği toplam kredi kartı limiti; ilk yıl için maaşının iki katını, sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak. Ayrıca kart çıkaran kuruluşlara, şahıslara limit tanımlarken; yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, tahsis edilen diğer kredi kartı limitleri ve skorlama sistemi sonuçları gibi bilgileri dikkate alma mecburiyeti getirildi. Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişki ve bilgilendirmenin nasıl yapılacağına dair hükümler de düzenlendi. Buna göre sözleşmeler; en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olacak. Bir örneği de kart hamiline verilecek.