"Varlık Barışı"nın ilk uygulamasında toplam 47,3 milyar liralık kaynak beyan edilirken, bunlardan 1,6 milyar lira vergi alındı. Son başvuru süresi 31 Ekim 2013'te dolan ikinci "Varlık Barışı" uygulaması kapsamında Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lira oldu. Üçüncü "Varlık Barışı"nın 2016'da ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir çalışmayla 2018'de yeniden hayata geçirilen dördüncü uygulamada 30 Kasım 2018'de dolan son başvuru tarihi 6 ay uzatıldı. Sonuncusu 17 Temmuz 2019'da başlatılan uygulama, bu yılın haziran sonu itibarıyla sona erdi.

Varlık Barışı, İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile altıncı defa Meclis gündemine geldi. Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler hâlinde 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Bu konudaki uygulama usul ve esaslarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkili olacak.