Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2013 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve
esasları belirliyor. Tebliğe göre, ödemeler; ruhsatlı üretici olup kararnameden önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2013 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden
ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2013 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan, ruhsatlı üreticilere yapılacak.
-Ödeme miktarı-
Tebliğde, ruhsatlı üreticilere 2013 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğinin kilogram başına 12 kuruş olarak belirlendiği kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık, 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C
Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR'a kaynak aktarır. Bu tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i
oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü'ne bakanlık tarafından ayrıca ödenir. Fark ödemesi desteği, T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından, bakanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir. Ödemeler, ÇAY-KUR'a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılır. Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde yapılır."