Dün teknoloji, ilaç, otomotiv, sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle video konferans yoluyla görüşen Bakan Albayrak, Türkiye'deki yatırım fırsatları ve teşvikleri anlattı. Çok uluslu birçok şirketin üretimini Asya'dan Türkiye'ye yönlendirmeye başladığını ifade eden Albayrak "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" vurgusu yaptı. Türkiye'nin güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla yatırımcıya güçlü bir üretim tabanı sağladığını söyleyen Albayrak "Türkiye ekonomisi bir dönem noktasında yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" açıklaması yaptı ve şunları söyledi: Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada bulunması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü. Türkiye hızlı ekonomik büyümesi, son 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar. Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanı sıra yabancı yatırımcı için pek çok avantaj da sağlıyor.